Zaoberáme sa výskumom
pre spoločnosť
Publikujeme doma
i v zahraničí
Skúmame minulosť
i súčasnosť
Zaujímajú nás príbehy
20. a 21. storočia
Vydávame open acces
časopis